Nyheter
  • AFO:s riksträff 2023 genomfördes 7-8 oktober i Björklinge, Uppsala. 


  • AFO stödjer den pågående arbetet som sker kring de oetiska adoptionerna från Chile. Läs mer på www.chileadoption.se 


  • AFO har ett pågående samarbete med MFoF kring stöd och råd för adopterade gällande rätten till ursprung samt stöd i form av psykoterapi, tolkhjälp m.m. Ta reda på mer genom att gå med i AFO. 


  • Kontinuerliga samtalsträffar i Stockholm, söder. Sista söndagen i varje månad träffas vi mellan 10.00 och 12.00. Hör av dig!


  • Regeringen har gett  Statskontoret i uppdrag att se över organiseringen av den internationella adoptionsverksamheten och föreslå hur den kan anpassas till dagens förhållanden.
    Mer information finns på regeringen.se och statskontoret.se.