Om AFO

Mål och riktlinjer

AFO har satt upp mål och riktlinjer för verksamheten. Några av dessa mål är följande:

· Adopterades lagliga rätt att veta att de är adopterade

· Adoptivföräldrars skyldighet att berätta.
· Att familjehemsplacerade barn ska få stöd med att upprätthålla kontakten med den biologiska släkten på bästa sätt.
· Att utöka och samarbetet med andra organisationer som arbetar med och för adopterade och f.d. fosterbarn.
· Att informera yrkesgrupper som kommer i kontakt med adopterade och fosterbarn. 
· Att ta tillvara och dokumentera medlemmars erfarenheter och kunskaper.

· Att skapa mötesplatser där medlemmar kan dela livserfarenheter med varandra.
· Att ge råd och stöd till dem som söker sitt biologiska ursprung samt att finnas med som stöd vid kontakt med biologiska släktingar.
· Att myndigheter ska stödja i sökandet efter biologiskt ursprung.
· Rätten till gratis faderskapsutredning även i vuxen ålder.
· Ekonomisk hjälp till internationellt adopterade för återresa till födelselandet.
· Rätt att få ekonomiskt stöd till terapikostnader.
· Att motverka rasism
· Att upprätthålla ett globalt kontaktnät med organisationer som AFO

Organisationen för vuxna adopterade och fosterbarn

Kontakt

AFO

Solövägen 4
139 50 Värmdö

afo@afo.se

   Tel: 0730-57 84 25

Följ oss

AFO har en dold grupp på Facebook, ansök dit genom att maila afo@afo.se.

© AFO 2020

SiteLock