Om AFO

Mål och riktlinjer

AFO har satt upp mål och riktlinjer för verksamheten. Några av dessa mål är följande:

· Adopterades lagliga rätt att veta att de är adopterade

· Adoptivföräldrars skyldighet att berätta.
· Att familjehemsplacerade barn ska få stöd med att upprätthålla kontakten med den biologiska släkten på bästa sätt.
· Att utöka och samarbetet med andra organisationer som arbetar med och för adopterade och f.d. fosterbarn.
· Att informera yrkesgrupper som kommer i kontakt med adopterade och fosterbarn. 
· Att ta tillvara och dokumentera medlemmars erfarenheter och kunskaper.

· Att skapa mötesplatser där medlemmar kan dela livserfarenheter med varandra.
· Att ge råd och stöd till dem som söker sitt biologiska ursprung samt att finnas med som stöd vid kontakt med biologiska släktingar.
· Att myndigheter ska stödja i sökandet efter biologiskt ursprung.
· Rätten till gratis faderskapsutredning även i vuxen ålder.
· Ekonomisk hjälp till internationellt adopterade för återresa till födelselandet.
· Rätt att få ekonomiskt stöd till terapikostnader.
· Att motverka rasism
· Att upprätthålla ett globalt kontaktnät med organisationer som AFO

Medlemskap

För att bli medlem betala in 200 SEK till Plusgiro 492 72 11 - 5 mottagare AFO. Ange namn och postadress.

Stödmedlemskap kostar 100 SEK.

Oavsett om du väljer att stödja oss med medlemsavgift eller att bidra med praktiskt arbete är det lika välkommet och värdefullt. 

Varmt välkommen!