Hem

AFO är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden förening för dig som är adopterad eller som har vuxit upp som fosterbarn. 
Du är välkommen som medlem om du är adopterad, vuxit upp som fosterbarn och är myndig. Som medlem betalar du en årlig avgift och för den avgiften får du hjälp, råd och stöd i frågor som rör din adoption. Du får ett medlemsblad som kommer ut 3 - 4 gånger per år och där AFO skriver om allt som intresserar medlemmarna.


AFO har sociala samkväm och individuella möten. Organisationen hjälper dig att söka ditt ursprung och har utarbetat en "nyckel" som visar hur man går tillväga för att söka sitt ursprung i Sverige. För adopterade från andra länder har vi ett unikt kontaktnät som kan hjälpa till vid sökande efter ursprung. 

Styrelsen i AFO arbetar under sekretess och står alltid på den adopterades sida. AFO samarbetar med liknande organisationer i andra länder liksom med myndigheter, föreningar och organisationer i Sverige. AFO fungerar som remissinstans vid frågor som rör adoption och familjehem. Vidare arbetar organisationen mycket med dagsaktuella frågor som berör adoption, utsatta barn och familjehem. AFO vill påverka, utbilda och lyfta fram frågor så att de kommer till allmänhetens kännedom. AFO arbetar även med att påverka lagstiftningen till gagn för den adopterade och för barnet.

Information in English


Welcome to AFO, the swedish organisation for adoptees and foster children.
AFO was established in 1991 and works as a non-profit organisation and supports all adults affected by adoption and/or foster care.
AFO works for the rights and understanding about adoption and offers the members help and support. 

The members could get help with:
* assistance to adult adoptees in search of birth families
* providing help by a phoneline
* giving advice and information in obtaining background sheets and other documents
* service for the members as local group meetings
* lobbying for debate on adoption and foster care
* and a lot of more important aims!

Please, do not hesitate to contact us for issues about adoption and adoptees. Do you need more information about AFO?

E-mail us: afo@afo.se

Write to:   AFO, organisation for Adult Adoptees and Foster children
Solovagen 4, SE-139 50 Varmdo - Sweden