AFO

Information in English Mål & Riktlinjer Kontakta oss Aktuellt Länkar Gästbok 


AFO 


Organisationen för vuxna adopterade och fosterbarn

 

Lägg ditt pussel med hjälp av AFO - ladda ner PDF-fil här


 
Välkommen till AFO

AFO är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden förening för dig som är adopterad eller som har vuxit upp som fosterbarn. 
Du är välkommen som medlem om du är adopterad, vuxit upp som fosterbarn och är myndig. Som medlem betalar du en årlig avgift och för den avgiften får du hjälp, råd och stöd i frågor som rör din adoption. Du får ett medlemsblad som kommer ut 3 - 4 gånger per år och där AFO skriver om allt som intresserar medlemmarna.
AFO har sociala samkväm och individuella möten. Organisationen hjälper dig att söka ditt ursprung och har utarbetat en "nyckel" som visar hur man går tillväga för att söka sitt ursprung i Sverige. För adopterade från andra länder har vi ett unikt kontaktnät som kan hjälpa till vid sökande efter ursprung. 

Styrelsen i AFO arbetar under sekretess och står alltid på den adopterades sida. AFO samarbetar med liknande organisationer i andra länder liksom med myndigheter, föreningar och organisationer i Sverige. AFO fungerar som remissinstans vid frågor som rör adoption och familjehem. Vidare arbetar organisationen mycket med dagsaktuella frågor som berör adoption, utsatta barn och familjehem. AFO vill påverka, utbilda och lyfta fram frågor så att de kommer till allmänhetens kännedom. AFO arbetar även med att påverka lagstiftningen till gagn för den adopterade och för barnet.

In EnglishInformation in English

nästa sida  

Besökare online:  
Totalt antal besökare fr 060601: 

© AFO Stockholm 2001-2014. Hemsidan är gjord av Åke och uppdaterad av Åke B
Senast uppdaterad: 2017-07-17